De Divan

do 24 okt '19 - 18:00
De Divan
maandelijks programma in Club Up


Psychologische Zaken op de Divan gelegd, en beschouwd vanuit de historische en de huidige wetenschappelijke kennis van de psychoanalyse.

Deze editie: De rancune in de samenleving

Inleiding: Hansa van Ramshorst 
Spreker: Wouter Gomperts, klinisch psycholoog en psychoanalyticus, hij promoveerde in de sociologie.

De grote emancipatiegolven van de afgelopen 100 jaar (van vrouwen, minderheden, nieuwkomers enz.) brengen onvermijdelijk rancune met zich mee bij achterblijvers en tot dan toe geprivilegieerden.

Kan de psychoanalyse behulpzaam zijn om de aard en werking van deze gevoelens in de samenleving beter te begrijpen?