Commissies

Commissies

De Kring heeft veel actieve leden die betrokken zijn in diverse commissies.
Los van het bestuur van De Kring natuurlijk, zijn dat de:

  • evenementecommissie die feesten vorm geeft
  • commissie reciprocal relations die voordrachten doet voor het aangaan van relaties met andere veelal buitenlandse clubs
  • jonge-ledencommissie die zich richt op leden onder 35 jaar
  • kascommissie die in elk geval jaarlijks de jaarcijfers beoordeelt maar ook tussentijds aanbevelingen doet t.a.v. de financiën
  • koorcommissie die de coördinatie tussen Kringkoorleden verzorgt
  • archiefcommissie die m.n. het oude archief van het ledenbestand beheert

Incidenteel worden ad hoc commissies opgetuigd die zich bv. buigen over een verbouwing (ontwerp- en financiële adviescommissie)

De Kring heeft veel actieve leden die betrokken zijn in diverse commissies. Los van het bestuur van De Kring natuurlijk, zijn dat de: redactie van de Circulaire , het 2-...
Harm Ede Botje, voorzitter Barbara de Ruijter, penningmeester Margreet Leppink, secretaris Jim Driesen, contactpersoon commissies Machiel van der Woude, algemeen bestuurslid...
Parkeren van auto's is in de buurt van het Leidseplein, net als overal in de binnenstad moeilijk. Of je vindt ergens een plekje na veel rondrijden, of je parkeert...
Adres Kleine-Gartmanplantsoen 7-9 1-hoog - 1017 RP Amsterdam +31(0)206236985 Openingstijden: ma. t/m zat. 17:00 uur, keuken open 18:00 uur. info@kring.nl / klik hier voor...