Wat is een persoonlijk introducé (p.i.)?

Wat is een persoonlijk introducé (p.i.)?

Deze vorm van lidmaatschap is ooit ontstaan om er voor te zorgen dat in één huishouden niet twee keer het volledige lidmaatschap betaald hoeft te worden. De kosten van het lidmaatschap van een pi zijn dan ook slechts de helft van die van een Standaard Lid.

Het ging dus om partners die samen een huishouden voeren. Al ruim tien jaar gelden is dat idee losgelaten. Nu kan elk lid 'een pi nemen'. Maar als je niet samen één huishouden voert, word je na twee jaar gevraagd over te stappen op het volwaardige lidmaatschap. Voor die groep is het dus een vriendelijke manier om lid te worden en te zien of De kring iets voor je is.
Pi's hebben i.t.t. leden geen stemrecht op de algemene ledenvergadering. Verder hebben zij dezelfde rechten en plichten als alle leden. Er is één andere beperking: je bent pi zolang het lid waarvan je pi bent dat wenst: zodra het lid een andere pi wil of te kennen geeft verder af te zien van zijn of haar pi, is het lidmaatschap van de pi beëindigd. Het staat de pi dan vrij om over te stappen op het volwaardige lidmaatschap.

Deze vorm van lidmaatschap is ooit ontstaan om er voor te zorgen dat in één huishouden niet twee keer het volledige lidmaatschap betaald hoeft te worden. De kosten van het...
Het reguliere lidmaatschap is het Standaard Lidmaatschap . Daarnaast kennen we het Junior Lidmaatschap voor leden die jonger zijn dan 35 jaar. Het Studentenlidmaatschap is...
Nadat onze administratie een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen, worden de gegevens van het aspirant-lid doorgegeven aan de Ballotagecommissie. Eens per...
Het bestuur heeft de contributie voor 2018 licht verhoogd. Sinds 2001 is de contributie onregelmatig gecorrigeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer . Vanaf heden...
Gebruik Adobe Acrobat Reader om dit formulier in te vullen! Klik HIER voor het aanmeldformulier Klik HIER voor de brochure
In principe kan je jezelf niet opgeven voor het lidmaatschap van De Kring omdat je moet worden voorgedragen door twee 'zittende' leden. Het helpt dus als je al leden kent...
Hoe kan je lid worden? Waar vind ik het inschrijfform? Wat kost het lidmaatschap? Welke vormen van lidmaatschap zijn er? Wat houdt de ballotageprocedure in? Kan ik met mijn...