Openingstijden

Openingstijden

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17 uur. (Biljarters kunnen al eerder komen spelen)

Zomer's, gedurende de schoolvakantieperiode, zijn wij op zaterdag en zondag gesloten.
Gedurende de wintertijd is De Kring ook op zondag open, zij het beperkt: van 17 tot pakweg 21 uur. 
Die dag koken leden vóór leden i.h.k.v. De Kring op zondag: leden serveren één keer een maaltijd rond 18:30 uur.

Telefonisch zijn wij in elk geval vanaf 17 uur bereikbaar maar afhankelijk van de bezettingsgraad en vakanties van ons personeel mogelijk al vanaf 12 uur. Probeer het gerust: 020 - 6236985

Beste leden, We hebben de website technisch moeten verhuizen ivm privacy wetgeving. Het is daarom het noodzakelijk om een nieuw wachtwoord op te vragen. Dat kun je doen via...
BAR | RESTAURANT | CLUB UP
Sociëteit de Kring zoekt horecapersoneel v oor restaurant, bar en Club Up! De Kring is een besloten sociëteit met leden uit het culturele maatschappelijke leven die...
Volg Kunst672
Sinds kort heeft De Kring het instagram account Kunst672 om de exposities op de Kring meer onder de aandacht te brengen. Op dit moment hangt 'DADA Calling', een...
Pasen en Koningsdag
Dag Kringleden, Via dit bericht willen wij jullie graag laten weten dat de Kring op zondag 21, maandag 22 april (Pasen) én zaterdag 27 april (Koningsdag) gesloten is. Op 27...
Plaats vrij in de Leeskring. Welke man wil een vrijgekomen plek innemen in ons illustere leeskring? 11 febr. a.s. om 18.00 uur bespreken wij " De monnik van Mokka" door Dave...
Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17 uur . (Biljarters kunnen al eerder komen spelen) Zomer's, gedurende de schoolvakantieperiode, zijn wij op zaterdag en zondag gesloten...
Op initiatief van de Kunstcommissie en de Redactie van de Circulaire, geeft De Kring een serie Kringprenten uit. Deze zijn gemaakt door kunstenaars en fotografen van De Kring...
Het bestuur heeft de contributie voor 2019 licht verhoogd. Sinds 2001 is de contributie onregelmatig gecorrigeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer . Vanaf heden...
Beste leden, Wat moet een mens met al die boeken die gelezen zijn? Ze nemen plaats in die nodig is voor nog aan te schaffen exemplaren en de meeste lees je niet een tweede...