Oproep voor De Leeskring

Oproep voor De Leeskring

Plaats vrij in de Leeskring.

Welke man wil een vrijgekomen plek innemen in ons illustere leeskring?
11 febr. a.s. om 18.00 uur bespreken wij " De monnik van Mokka" door Dave Eggers.
Tijdens de bespreking aan de ronde tafel in de nis van het restaurant van De Kring, gaan we dieper in op het verhaal,
de personages en de structuur van de roman.
Meer informatie bij Marguerite Berreklouw (m.berreklouw@chello.nl) Lyanne Lamar, eigenaar/directeur communicatiebureau Jacobijn Sandberg, psycholoog, docent informatica UvA Loes Gompes, journalist, schrijver Uulkje De Jong, onderwijskundige; leraren-opleidster HBO/UvA Noëlle Eskens, vroedvrouw Marguerite Berreklouw voormalig lerarenopleidster HBO, redactielid Kringmagazine.

Beste leden, We hebben de website technisch moeten verhuizen ivm privacy wetgeving. Het is daarom het noodzakelijk om een nieuw wachtwoord op te vragen. Dat kun je doen via...
Plaats vrij in de Leeskring. Welke man wil een vrijgekomen plek innemen in ons illustere leeskring? 11 febr. a.s. om 18.00 uur bespreken wij " De monnik van Mokka" door Dave...
Wij zijn dagelijks geopend vanaf 17 uur . (Biljarters kunnen al eerder komen spelen) Zomer's, gedurende de schoolvakantieperiode, zijn wij op zaterdag en zondag gesloten...
Er wordt steeds meer gepind. In het restaurant is het percentage dat gepind wordt op dit moment ruim 70%. Daarom èn omdat het tellen van cashgeld veel werk en tijd kost,...
Op initiatief van de Kunstcommissie en de Redactie van de Circulaire, geeft De Kring een serie Kringprenten uit. Deze zijn gemaakt door kunstenaars en fotografen van De Kring...
Het bestuur heeft de contributie voor 2019 licht verhoogd. Sinds 2001 is de contributie onregelmatig gecorrigeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer . Vanaf heden...
Beste leden, Wat moet een mens met al die boeken die gelezen zijn? Ze nemen plaats in die nodig is voor nog aan te schaffen exemplaren en de meeste lees je niet een tweede...