Opzeggen

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt telkens automatisch met een kalenderjaar verlengd. Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen dan schrijven de statuten voor dat u dat voor 1 december van het lopende contributiejaar dient te doen. Een e-mailbericht aan admin@kring.nl volstaat.

Bekijk en/of download hier de privacy-verklaring van De Kring.
De Circulaire is het 2-maandelijkse blad dat geschreven wordt door en voor Kringleden.
Het lidmaatschap wordt telkens automatisch met een kalenderjaar verlengd. Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen dan schrijven de statuten voor dat u dat voor 1 december van...
De Kring is een besloten vereniging. In principe kan je jezelf niet opgeven voor het lidmaatschap van De Kring omdat je moet worden voorgedragen door twee 'zittende' leden...
De Kring is een soci√ęteit voor kunstenaars, wetenschappers en kunstminnende leden. De Kring heeft 1900 leden uit het culturele, maatschappelijke Amsterdamse leven. De Kring...