Over De Kring

Over De Kring

De Kring is een sociëteit voor kunstenaars, wetenschappers en kunstminnende leden. De Kring heeft 1900 leden uit het culturele, maatschappelijke Amsterdamse leven.

De Kring is een huiskamer waar jong en oud elkaar ontmoet aan de bar, in het restaurant of in de eigentijdse Club Up. Loungen, praten, dansen en genieten van exposities, voorstellingen, evenementen en thema-avonden, o.a.: Swingende jazzavonden met Neerlands voornaamste jazzmusici en jong toptalenten, de Cultuurpitch: kunstenaars en cultureel ondernemers pitchen hun nieuwste ideeën, Filosofenavonden, tentoonstellingen, Shortcutz Amsterdam en Kringcinema, Nieuwe Oogst: leden presenteren hun nieuwste boek, tentoonstelling, documentaire of speelfilm, elke vrijdagavond zijn er optredens, DJs en VJs en wordt er gedanst. Lid worden? Klik hier.

Club Up is onderdeel van De Kring met een eigen ingang aan de Korte Leidsedwarsstr. 26 en een eigen website: www.clubup.nl

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bekijk en/of download hier de privacy-verklaring van De Kring.
De Circulaire is het 2-maandelijkse blad dat geschreven wordt door en voor Kringleden.
Het lidmaatschap wordt telkens automatisch met een kalenderjaar verlengd. Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen dan schrijven de statuten voor dat u dat voor 1 december van...
De Kring is een besloten vereniging. In principe kan je jezelf niet opgeven voor het lidmaatschap van De Kring omdat je moet worden voorgedragen door twee 'zittende' leden...
De Kring is een sociëteit voor kunstenaars, wetenschappers en kunstminnende leden. De Kring heeft 1900 leden uit het culturele, maatschappelijke Amsterdamse leven. De Kring...