bestuur & commissies

Het bestuur

Joost Nijsen

Voorzitter

bestuur@kring.nl

Ester Tas

Secretaris

bestuur@kring.nl

Dieter Gerritsen

Penningmeester

bestuur@kring.nl

Jim Driesen

Algemeen bestuurslid

bestuur@kring.nl

Sandra Wouters

Algemeen bestuurslid

bestuur@kring.nl


vertrouwens
personen

De Kring is een plek waar leden, introducees en personeel elkaar ontmoeten. Het is een plek om elkaar te inspireren, van gedachten te wisselen, te dansen, te eten en te feesten. Het is een plek waar iedereen zich veilig moet kunnen voelen en waarin geen ruimte zou mogen zijn voor ongewenste omgangsvormen.

Wanneer je merkt dat iemand over je grenzen heen gaat en je wilt daar graag over praten of er melding van maken, benader dan één van de vertrouwenspersonen van De Kring.

De vertrouwenspersonen voor leden en medewerkers van De Kring zijn PeteR Clark en Koosje van Frankenhuysen. PeteR Clark is van beroep adviseur voor medezeggenschap binnen bedrijven en treedt ook op als vertrouwenspersoon. Koosje van Frankenhuysen werkt als arbeids- en organisatiepsycholoog en coach, en is lid van het Kringbestuur.

Medewerkers van De Kring kunnen daarnaast ook terecht bij Mirjam de Tombe.

Wil je contact opnemen met de vertrouwenspersonen?
Stuur dan een mail via onderstaande knop. Als je hier je naam en telefoonnummer achterlaat, nemen zij zo snel mogelijk contact met je op en gaan met je in gesprek. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.


over de commissies

Leden van de commissies en nieuwe commissies worden voorgedragen door het bestuur op de ALV; na goedkeuring van de ledenvergadering worden de leden of de nieuwe commissie geïnstalleerd. Commissieleden kiezen uit hun midden een voorzitter en werven zelfstandig nieuwe commissieleden. Commissies houden een rooster van aftreden aan en vallen net zoals de leden-initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 


ballotage
commissie

Per mei 2023 bestaat de commissie uit Eva Sasbach, Saskia van Es, Laura Westerveld, Jeron Halewijn, Hans Vos en Jean-Pierre van de Ven (voorzitter).  

Op dit moment is er nog één plek (van de zeven) beschikbaar in de commissie. Gesprekken zijn gaande. 


kunst
commissie

Hester Jenkins (2019), Martha Visser (2021), Peter Keijzer (2022).

De kunstcommissie hecht er waarde aan ook de leden te noemen die tezamen als ‘KunstcommissiePool’ ondersteuning bieden: Annabel van Ditmar; Renate Jacobs; Frank Willem Jansen; Marieke van Diemen; Willem Offerhaus; Yvonne Juda; Egbert Walinga.

De Kring is een sociëteit voor kunstenaars, wetenschappers, schrijvers en kunstliefhebbers. Het is belangrijk om dit ook in de sociëteit uit te dragen door middel van exposities en presentaties. De Kunstcommissie wil hier graag in voorzien en twee maal per jaar een presentatie organiseren op de grote kunstwand in de sociëteit, en twee tot vier keer per jaar een tentoonstelling in het restaurant. We richten ons op goede samenwerking en kruisbestuiving tussen de diverse disciplines in actuele kunst en wetenschap en een podium bieden aan zowel jonge als gevestigde kunstenaars.


ledenwerf
commissie

Marianne Schwan, Dave Heilbron, Eugenie Suer, Silvia Pilger.

De ledenwerfcommissie is aanwezig bij open dagen, rondleidingen en speciale evenementen om potentiele nieuwe leden van informatie te voorzien en hen te begeleiden in hun aanmelding.


introductie
commissie

Chrétienne Stakenborg (voorzitter), Yvonne Prins (uitgaand), Charlotte van Dijk (uitgaand), Joan Veldkamp (2022), Ernestine Bast (2023)

De introductiecommissie is er speciaal voor alle nieuwe leden. Ieder jaar organiseert de commissie meerdere bijeenkomsten, waar nieuwe leden elkaar en de sociëteit beter kunnen leren kennen.


lief en leed
commissie

Inge Wallage, Jan Koelewijn, Mariet Doorten, Pieter Bouws en Koosje van Frankenhuysen

De lief & leed Commissie is in 2022 gestart in een nieuwe samenstelling. De focus van deze commissie ligt op zowel Lief als Leed. De insteek is dat de commissieleden van zich laten horen als er sprake is van ziekte of overlijden maar ook als mensen in de problemen zitten door bijvoorbeeld schulden of andere persoonlijke crises. Daarnaast komt de commissie in actie bij feestelijke gebeurtenissen als het krijgen van een kind of kleinkind of het winnen van bijvoorbeeld een prijs of nominatie. Een nieuwe invalshoek is het organiseren van en/of bijdragen aan speciale vieringen zoals Allerzielen, 4 mei, Midzomer Nacht e.d.

De commissieleden worden benaderd of benaderen zelf de leden die hulp of steun nodig hebben actief en waar nodig verbinden ze leden aan elkaar, zodat binnen én buiten De Kring leden elkaar vinden en steunen waar nodig.


evenementen
commissie

Jurjen Fontein.

Bijgestaan door leden onder wie: Carla Neijts, Willem Fonteijn, Sultana Fonteijn, Annelies Rigter, Jacinta Heijmans, Cornelis Visser, Gonny van Oudenallen en Renée Simons.


archief
commissie

Jeroen Koolbergen, Kay Josephus Jitta.

De archiefcommissie van De Kring heeft eind 2019 zijn voornaamste werkzaamheden voltooid. Toen zijn 10 verhuisdozen met de laatste archiefstukken van De Kring ingeleverd bij het Stadsarchief van Amsterdam. Vanwege de drukte bij het archief en de corona-crisis is dit materiaal nog niet verwerkt bij het Stadsarchief, en dus nog niet digitaal te raadplegen. 

Nu de fysieke archiefstukken tot en met 2019 zijn verwerkt, zal de commissie zich nog gaan buigen over een mogelijke overdracht van digitale archiefstukken van De Kring aan het Stadsarchief. In de tussentijd zullen er wellicht weer wat fysieke archiefstukken ontstaan; deze zullen van tijd tot tijd worden geïnventariseerd.

De archiefcommissie beantwoordt af en toe vragen van de auteurs van biografieën en de makers van documentaires en podcasts die willen weten wat de relatie van hun onderwerp met De Kring was, en wijst hun de weg naar het Stadsarchief. 


reciprociteits
commissie

Jeroen Pliester (voorzitter), Harmke Willems, Baukje Stamm, Danielle Hellendoorn, Jonathan Gration.


commissie BinnenKringen

Yvonne van Dormael, Herb Prooy (mandaat eindigend in 2025)

In 2022 zijn de BinnenKringen een vaste waarde geworden van De Kring. Leden hebben de mogelijkheden gezien en genomen om zelf activiteiten te ondernemen. Met en zonder onze hulp. Er zijn BinnenKringen opgehouden te bestaan en er zijn nieuwe voor teruggekomen. Er zijn Binnen-Kringen die op de wekelijkse Kring-agenda verschijnen, maar de meeste BinnenKringen organiseren zich via WhatsApp. Aanmelden kan nog steeds via de Kringwebsite.

In 2023 willen we op een andere manier gaan proberen leden te activeren. Hiervoor gaan we leden uitnodigen en betrekken bij het organiseren van evenementen, speciale avonden, festivals en elk ander goed idee die mooie avonden en nachten opleveren voor De Kring. 


kascommissie

Marijn de Jong (voorzitter), Roel van de Ende, Lyanne Lamar (2022)

De Kascommissie controleert namens de leden de jaarrekening en het financieel jaarverslag.  

Tijdens de ALV informeert de kascommissie of zij het bestuur al dan niet décharge verleent betreffende de jaarrekening en het financieel verslag van het afgelopen jaar