Word lid

Word lid van de cultuurclub van Amsterdam


Hoe kan ik lid worden?

In principe kan iedereen die actief of werkzaam is in de domeinen van Kunst, Cultuur en Wetenschap lid worden van De Kring. Of zoals het omschreven staat in de statuten:

‘leden van de vereniging kunnen alleen zijn zij, die één der schone kunsten of wetenschappen beoefenen, en zij die uit hoofde van hun instelling hiervoor in aanmerking komen’

Daarbij vragen we bij aanmelding om twee voordragers (kringleden) die als referenten kunnen optreden. Mocht je niemand kennen bij De Kring, kom dan langs op één van de open dagen of bezoek één van onze openbare programma’s. Meld je aan bij administratie@kring.nl ovv open dag dan zorgen wij dat je voordragers leert kennen. Zou je alvast een Kringlid willen spreken? Dan kun je contact opnemen met Dave Heilbron: bron@dds.nl

Aanmelden gebeurt met een aanmeldformulierDat moet deels door de voordragers en deels door het aspirant-lid worden ingevuld. Naast persoonlijke gegevens vragen we een korte motivatie te schrijven. Zowel door de voordragers als het aspirant-lid. Het formulier wijst zich eigenlijk ook vanzelf. Let er wel op dat alle handtekeningen zijn gezet want anders moeten wij het formulier terugsturen.


Ballotage

Nadat onze administratie een volledig ingevuld aanmeldformulier heeft ontvangen wordt de naam van het aspirant-lid gepubliceerd op het voor niet-leden afgeschermde deel van deze website en op een lijst bij de receptie van De Kring. Dit proces noemen we ‘voorhangen’. Alle Kringleden kunnen dan gedurende drie weken bezwaar maken tegen het lidmaatschap van een aspirant-lid.

Daarna worden de gegevens van aspirant-leden doorgestuurd naar de ballotagecommissie. Eens per maand (met uitzondering van de zomermaanden) komt deze commissie bijeen om alle nieuwe aanmeldingen door te nemen. De leden van deze commissie doen dan in de loop van de betreffende maand navraag bij de voordragers naar het aspirant-lid. Als voordragers makkelijk bereikbaar zijn en de motivatie is duidelijk is, kan de ballotage commissie een advies uitbrengen aan het bestuur. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kan een aspirant-lid worden uitgenodigd voor een kort gesprek.

Daarna brengt de ballotage commissie een advies uit aan het bestuur. Bij een akkoord van het bestuur word je uitgenodigd om lid te worden van De Kring.


Lidmaatschap en contributie

De Kring biedt verschillende type lidmaatschappen aan.

In alle gevallen wordt in rekening gebracht:

  • Eenmalig inschrijfbedrag van €35,-
  • Jaarlijkse barfee: €45,- regulier lidmaatschap, €22,50 overige lidmaatschappen.

Barfee, wat is dat?
De barfee betaal je jaarlijks vooruit, tegelijkertijd met je contributie, en mag je gedurende het hele jaar opsouperen aan eten en drinken op De Kring. We storten dit bedrag op je ledenpas.

Hoe werkt mijn ledenpas?
Lees hier de infobrief ledenpas en xafax.

Het bestuur heeft de contributie voor 2023 verhoogd op basis van het consumenten prijsindexcijfer.


Open dagen

Wil je liever eerst een keer binnengluren bij De Kring voordat je meteen forever lid wordt? Bezoek dan een van onze open dagen.

Houd hiervoor onze agenda in de gaten.