Zomersalon 2023

Nader tot u

Ook dit jaar organiseert de Kunstcommissie de Zomersalon voor alle Kringkunstenaars. Het thema staat in het teken van verbinding in uitdagende tijden: Nader tot u. 

We komen uit jaren vol uitdagingen; nog meer beproevingen liggen in het verschiet. Oorlog aan de Europese grenzen, bosbranden en watergebrek, autoritaire leiders die om het hardst schreeuwen. Tegelijkertijd is het een tijd van verzoening en plannen voor de toekomst. Nederland tracht in het reine te komen met het (koloniale) verleden en hier en daar lijken werkbare alternatieven voor bio industrie te ontstaan; burgerinitiatieven komen op.

Voor 2023 is de voorspelde modetrend soft, met ultrazachte aaibare (faux fur) stoffen. Zullen mensen die zachtheid ook naar elkaar kunnen betrachten? Doordachte tv series tonen ons de wereld als de maatschappij na rampen ineenstort. Mensen zouden elkaar naar ‘t leven staan (The Collapse via NPO+), terwijl elders het samen bouwen aan een nieuwe wereld voorop staat (Station Eleven via Ziggo, beide korte series zijn aanraders). Wat valt ons in tijden van uitdaging anders te doen dan verbinding te zoeken en nader tot elkaar te komen? Het thema voor De Kringzomersalon 2023 is dan ook “Nader tot u”.

Dat het lang gekoesterde vooruitgangsdenken wel eens een illusie kan zijn, wordt ook duidelijk aan de hand van het Ezelsproces; waarin Gerard Reve werd vervolgd voor vermeende godslastering om zijn boek Nader tot u (1966). Hij bedreef daarin de liefde met God in de gedaante van een muisgrijze ezel. De louterende vrijspraak die volgde, was de voorbode van ongebreidelde religieuze en seksuele vrijheid. Koesteren we deze verworvenheden wel genoeg? Gekeken naar hoe men elkaar de maat neemt en de preutsheid toeneemt, valt dat te betwijfelen. Het thema Nader tot u is, Reve indachtig, op eigen vrije wijze in te vullen.

De Zomersalon 2023 is te zien van 8 juni tot eind september 2023.