De KringFotoClub

maandag 29 januari

17:30 – 19:30

BinnenKring

Kunst

De KringFotoClub komt iedere laatste maandag van de maand bij elkaar. Dan worden de foto’s van het Onderwerp van de Maand besproken en wordt het thema van de volgende keer bepaald.

Fotografen zijn natuurlijk creatieve mensen, of ze zichzelf nu kunstenaar noemen of niet. Ze zijn dan ook vanaf het begin lid geweest van De Kring. Maar hun werk werd lang niet altijd op prijs gesteld; er is zelfs tot voor zeer kort een absoluut verbod geweest op het maken van foto’s ín dan wel óp De Kring. 

Natuurlijk zijn er in de loop van de tijd toch veel foto’s gemaakt van allerlei Kringgebeurtenissen (openingen, optredens, feestelijke diners) en buiten-Kring activiteiten zoals wandelingen, golfen, jeu de boule-en etc. Maar nog steeds wordt het verschijnen op De Kring met een écht fototoestel om je hals beschouwd als een huiveringwekkend verschijnsel!

Om je heen wordt dan gesist: hier mag niet worden gefotografeerd!

De KringFotoClub

Tegen deze achtergrond is het niet vreemd, dat er pas sinds een jaar of tien een echte KringFotoClub (KFC) bestaat. Een paar fotografen en semi-fotografen richtten in 2010 deze club op (waaronder Wil Hagenaars en Marijke Rawie). Inmiddels heeft de KFC zo’n 18 vaste leden.

De fotoclub komt dus elke maand bijeen, bekijkt en beoordeelt de foto’s van de leden die die maand zijn gemaakt naar aanleiding van het maand-thema, en eet daarna met elkaar in het Kringrestaurant. Daar wordt het thema van de volgende maand bepaald en kan naar hartenlust worden gediscussieerd, dan wel geroddeld.

Programma

17:00 – inloop
17:30 – start bijeenkomst
19:30 – gezamenlijk diner in het restaurant (optioneel) 

Wil je na afloop van de bijeenkomst aansluiten bij het gezamenlijke diner?
Maak hiervoor dan zelf een aparte reservering via deze link.